Žiadosti uchádzača

V prípade záujmu absolvovať autorizačnú skúšku je potrebné elektronicky podať žiadosť s prílohami v období medzi šesťdesiatym a tridsiatym dňom pred zvoleným termínom skúšky. Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie je možné podať bez časového obmedzenia.
Na podanie žiadosti je nutné sa zaregistrovať. Po overení registrácie systémom Vám bude umožnený prístup na odoslanie žiadosti.
Tajomníčka skúšobnej komisie
Eva MARTANOVIČOVÁ
martanovicova@komarch.sk
+421 911 443 412
9:00 - 16:00
Technická podpora
Peter KRAJČOVIČ
+421 904 661 261
9:00 - 16:00

© 2022 · Slovenská komora architektov