Termíny autorizačných skúšok v roku 2021

17. marec 2021
23. jún 2021
16. november 2021
18. november 2021

Tajomníčka skúšobnej komisie
Eva MARTANOVIČOVÁ
martanovicova@komarch.sk
+421 911 443 412
9:00 - 16:00
Technická podpora
Peter KRAJČOVIČ
+421 904 661 261
9:00 - 16:00

© 2020 · Slovenská komora architektov