Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky

Úrad Slovenskej komory architektov pravidelne usporadúva pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok.

Najbližší seminár sa uskutoční online dňa 14. septembra 2021.

Ako sa prihlásiť?

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:
Pre prihlásenie na webinár je potrebné vykonať tieto kroky:
1. vyplniť tento formulár https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4KNS5GYmRpKImVHkhQ4VRQ
2. Uhradiť účastnícky poplatok do 13.09.
3. Po úhrade poplatku a porvrdení prijatia na náš účet Vám príde na Vami zadanú adresu link na službu zoom. Na sledovanie semináru je nutné internetové pripojenie a zariadenie (PC, Mac, smartfón) s nainštalovanou aplikáciou zoom. Viac info na https://zoom.us

DOLEŽITÉ: DO SLUŽBY ZOOM SA PRIPOJTE POD MENOM A PRIEZVISKOM ZADANÝM V PRIHLÁŠKE.
ZASLANÝ LINK JE JEDINEČNÝ A NEMALI BY STE HO ZDIELAŤ.
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Členovia SKA: 50 € / ostatní: 100 €
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.,
č. ú.: 2664000037/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 6400 0037
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 14092021
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko
účtovný doklad si môžete stiahnuť tu: WEBINAR-ZIADATELOV-O-AUTORIZACIU_14.09.uctovny-doklad.pdf

Program

1. časť PODKLADY KU SKÚŠKE
8:30 – 8:50 Ako postupovať pri registrácii na skúšku? (Mgr. E. Martanovičová)
8:50 – 9:20 Podklady ku skúške – náležitosti a koncepcia portfólia, požiadavky na prax (Ing. arch. J. Kukuľa)
9:20 – 9:50 Slovenská komora architektov – forma samosprávy, postavenie a úlohy úradu (Ing. O. Miháliková)
9:50 – 10:20 Uznávanie odborných kvalifikácií a mobilita architektov v EÚ (Mgr. M. Karas, Ing. Oľga Miháliková)
10:20 – 10:30 prestávka
10:30 – 11:00 Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (JUDr. K. Haščáková)
11:00 – 11:40 Stavebný zákon a s ním súvisiace právne predpisy (JUDr. K. Haščáková)
11:40 – 12:30 Autorsko–právna ochrana architektonického diela (JUDr. K. Haščáková)
12:30 – 13:30 obedová prestávka
2. časť VÝKON POVOLANIA
13:30 – 13:50 Formy výkonu povolania (M. Šefcová)
13:50 – 14:10 Výkon činnosti autorizovaného architekta (Ing. arch. I. Masár)
14:10 – 14:30 Zmluvy súvisiace s činnosťou autorizovaného architekta (Ing. arch. Š. Moravčík)
14:30 – 14:40 prestávka
14:40 – 15:00 Profesijné poistenie pri výkone činnosti autorizovaného architekta (M. Burešová)
15:00 – 15:20 Súťaže návrhov (Mgr. art. M. Zaiček, PhD.)
15:20 – 16:00 Otázky a záver
Technicko-oraganizačné zabezpečenie: Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA)
Audiovizuálne prenosové zariadenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tajomníčka skúšobnej komisie
Eva MARTANOVIČOVÁ
martanovicova@komarch.sk
+421 911 443 412
9:00 - 16:00
Technická podpora
Peter KRAJČOVIČ
+421 904 661 261
9:00 - 16:00

© 2020 · Slovenská komora architektov